LỚP NHẠC SẮC MÀU

  • Dạy Piano cổ điển, hiện đại, độc tấu, đệm hát từ cơ bản đến nâng cao.
  • Viết sheet nhạc theo yêu cầu.

Địa chỉ: 41 Võ Công Tồn, Tân Quý, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0985. 375.351 – 0349.707.606 (SMS)

Email: lopnhacsacmau@gmail.com – linhnhipiano@gmail.com

Website: https://lopnhacsacmau.com, lopnhacsacmau.com, linhnhipiano.com

Facebook: https://lopnhacsacmau

Youtube: https://lopnhacsacmau, linhnhipiano

COPYRIGHT © LỚP NHẠC SẮC MÀU